رشد مطلوب قیمت عمده محصولات معدن و صنایع معدنی در هفته گذشته

قراضه داخلی ترکیه 8.4%+
فروکروم اروپا 6.7%+
زغالسنگ فوب استرالیا 5.8%+
پیگمنت فوب چین 5.5%+
بریکت بنادر ایتالیا 5.3%+
میلگرد داخلی روسیه 5.3%+
ورق گرم فوب دریای سیاه 5%+
کادمیوم 4.8%+
ورق سرد دریای سیاه 4.4%+
الکترود گرافیتی 4.1%+
اسلب شرق آسیا 4%+
بیلت دریای سیاه 3.9%+
بیلت فوب ایران 3.6%+
اسلب دریای سیاه 1.6%+
ورق گرم فوب چین 1.5%+
سنگ آهن 0.8%+

منبع: کانال تلگرامی کامودیتی