با توجه به بررسی های انجام شده، اتحادیه اروپا با کاهش مصرف انرژی تا سال ۲۰۳۰ بر أساس توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر و پتانسیل صرفه جویی در انرژی موافقت کرد.


در بیانیه ای که در وب سایت شورای اروپا منتشر شده است، آمده است که شورای اروپا و نمایندگان پارلمان اروپا به یک توافق سیاسی اولیه برای کاهش مصرف نهایی انرژی در سطح اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۱۱.۷ درصد دست یافتند.
فعالان بازار در روز یک شنبه (۱۲ مارس) گزارش دادند از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۰، کشورها باید مصرف انرژی نهایی را سالانه به طور متوسط ۱.۴۹ درصد کاهش دهند. این به معنای حد بالایی برای مصرف انرژی نهایی در اتحادیه اروپا که معادل ۷۶۳ میلیون تن نفت و ۹۹۳ میلیون تن نفت برای مصرف اولیه است.
به نقل از چندین منبع خبری، سقف مصرف نهایی برای کشورهای عضو شورای اروپا الزام آور خواهد بود، در حالی که سقف اولیه که همچنین شامل آنچه برای تولید و تامین انرژی نیز استفاده می شود، نشانگر میزان مصرف نهایی خواهد بود.
معامله گران در روز یک شنبه (۱۲ مارس) اعلام کردند طبق بیانیه شورای اروپا، کشورهای عضو این شورا از طریق مشارکت های ملی و مسیرهای مشخص شده توسط کشورها در برنامه های ملی انرژی و آب و هوا (NECP) به هدف کلی کمک خواهند کرد. باید توجه داشت که شورای اروپا اعلام کرده برنامه های ملی انرژی و آب و هوا (NECP) که به روز رسانی شده اند باید در سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ معرفی شوند.
به نقل از برخی تاجران، فرمول محاسبه مشارکت های ملی با امکان انحراف ۲.۵ درصدی از آن نشان دهنده میزان مصرف نهایی خواهد بود. بررسی ها نشان می دهد میزان مصرف نهایی بر اساس شدت انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه، توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر و پتانسیل صرفه جویی در انرژی محاسبه خواهد شد.
تحلیل گران بازار در روز یک شنبه (۱۲ مارس) گزارش دادند از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۰، کشورهای اتحادیه اروپا باید مصرف انرژی نهایی را در مقایسه با سطح فعلی که ۰.۸ درصد است، سالانه به طور متوسط ۱.۴۹ درصد کاهش دهند. بنابراین باید میزان مصرف انرژی نهایی به تدریج تا پایان سال ۲۰۳۰ به رقم ۱.۹ درصد برسند. بررسی ها نشان می دهد ترتیبات جدید بیانیه شورای اروپا همچنین مسئولیت بیشتری را بر عهده بخش عمومی برای بهبود بهره وری انرژی می گذارد. باید توجه داشت که به ویژه هدف جدیدی برای کاهش ۱.۹ درصدی سالانه ی مصرف انرژی برای کشورهای اتحادیه اروپا معرفی خواهد شد.
در این میان چندین منبع خبری در روز یک شنبه (۱۲ مارس) اعلام کردند توافق اولیه نیاز به تایید رسمی پارلمان اروپا و شورای اروپا دارد.
آقای Kadri Simson کمیسر انرژی اروپا اظهار کرد: کارآیی انرژی کلید دستیابی به کربن زدایی کامل اقتصاد اتحادیه اروپا و استقلال از سوخت های فسیلی روسیه است. بررسی ها نشان می دهد یک چارچوب قوی ‌تر اتحادیه اروپا برای بهره ‌وری انرژی به ما کمک می ‌کند تا در مسیر رسیدن به اهداف انرژی و آب و هوا در سال ۲۰۳۰ باقی بمانیم. در نتیجه این می تواند یک محرک مهم برای رقابت و تقویت امنیت عرضه باشد.
همانطور که مرکز GMK قبلا گزارش داد، در فوریه ۲۰۲۳، رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که باید اجازه دهند حمایت هدفمند، موقت و متناسب برای تضمین آینده اروپا به عنوان پایگاه تولید فناوری های پاک و مقابله با رقابت ایالات متحده و چین وجود داشته باشد.
بررسی ها نشان می دهد کمیسیون اروپا (EC) تسهیل قوانین کمک دولتی برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر، کربن زدایی صنعت یا وسایل نقلیه بدون آلایندگی را پیشنهاد کرده است. باید توجه داشت که این مورد تا حدی پاسخی به قانون کاهش تورم (IRA) بوده که در ایالات متحده تصویب شد.

منبع: آرتان پرس