یک کارشناس معدنی گفت: یکی از معضلات صنعت کشور که باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به صنایع معدنی شده است، ضعف زیرساخت‌ها در حوزه حمل و نقل و انرژی محسوب می‌شود که باعث اتلاف بیشتر سرمایه و زمان شده است.


سعید بیگی در رابطه با چالش‌های حوزه معدن بیان کرد: در حوزه توسعه زیرساخت‌های تکنولوژی معادن به دلیل تحریم و انحصار فناوری نزد کشورهای پیشرفته، با نوسان رشد دانش بومی‌سازی فناوری‌های مدرن و مشکل واردات دانش فنی مواجه‌ هستیم. در این میان، اگرچه در کارخانه‌های مختلف کشور، تکنولوژی‌های نوین به کار گرفته شده اما وابستگی علمی این فناوری‌ها به شرکت‌های خارجی باعث نوعی وابستگی نامتوازن و یک طرفه شده است.
وی با اشاره به لزوم تقویت نرم‌افزاری، دانش فنی و مدیریت هوشمند معادن گفت: اگرچه با نهضت بومی‌سازی و توسعه تکنولوژی به بخشی از این موضوع پرداخته‌ایم اما برای دستیابی به یک نظام صنعتی بر پایه آخرین فناوری‌های روز دنیا، راه زیادی در پیش داریم، بنابراین ناهماهنگی در هدف‌های ترسیمی حوزه معدن و امکانات موجود، حرکت رو به جلو را با نوسان مواجه می‌کند.
این کارشناس معدنی تصریح کرد: یکی از معضلات صنعت کشور که باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به صنایع معدنی شده است، ضعف زیرساخت‌ها در حوزه حمل و نقل و انرژی محسوب می‌شود که باعث اتلاف بیشتر سرمایه و زمان شده است.
بیگی در پایان اظهارداشت: فاصله جغرافیایی بین معدن و صنایع بالاسری با صنایع میانی و ضعف سیستم حمل و نقل، افزایش هزینه‌ها را در پی داشته است، ضمن اینکه حداث کارخانه‌های میانی در اقلیم نامناسب، مشکلات محیط‌زیستی زیادی را به وجود آورد.

منبع: فولادبان