در تاریخ 3 آپریل ۲۰۲۳ میلادی ( امروز 14 فروردین ماه)، قیمت اسلب و بیلت صادراتی ایران فوب خلیج فارس کاهش قیمت را تجربه کردند.
هر تن اسلب صادراتی ایران فوب خلیج فارس، با قیمت 557 دلار و 50 سنت و هر تن بیلت صادراتی ایران، با نرخ میانگین 556 دلار مبادله شد.
بیلت صادراتی منطقه CIS ، با نرخ 579 دلار به ازای هر تن مبادله شد در حالی که اسلب صادراتی این منطقه، به قیمت 650 دلار در هر تن به فروش رسید.

منبع: فولادبان