در تاریخ 4 آوریل ۲۰۲۳ میلادی ( امروز 15 فروردین ماه)، قیمت اسلب صادراتی منطقه CIS با افت قیمت رو به رو شده است.
هر تن اسلب صادراتی ایران فوب خلیج فارس بدون تغییر، با قیمت 557 دلار و 50 سنت و هر تن بیلت صادراتی ایران تغییری نداشت و با نرخ میانگین 556 دلار مبادله شد.
بیلت صادراتی منطقه CIS بدون تغییر، با نرخ 579 دلار به ازای هر تن مبادله شد در حالی که اسلب صادراتی این منطقه با کاهش 15 دلاری، به قیمت 635 دلار در هر تن به فروش رسید.

منبع: فولادبان