در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۲۳ میلادی ( امروز ۲۱ فروردین ماه)، قیمت اسلب و بیلت صادراتی ایران فوب خلیج فارسثبات قیمت را تجربه کرده است.
هر تن اسلب صادراتی ایران فوب خلیج فارس بدون تغییر، با قیمت ۵۳۵ دلار و هر تن بیلت صادراتی ایران تغییری نداشت و با نرخ میانگین ۵۵۱ دلار و ۵۰ سنت مبادله شد.
بیلت صادراتی منطقه CIS با کاهش یک‌دلاری، با نرخ ۵۷۱ دلار به ازای هر تن مبادله شد در حالی که اسلب صادراتی این منطقه نیز بدون تغییر، به قیمت ۶۳۵ دلار در هر تن به فروش رسید.

منبع: فولادبان