در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۲۳ میلادی ( امروز ۲۲ فروردین ماه)، قیمت اسلب و بیلت ایران و منطقه CIS همچنان با ثبات قیمت همراه هستند.
هر تن اسلب صادراتی ایران فوب خلیج فارس بدون تغییر، با قیمت ۵۳۵ دلار و هر تن بیلت صادراتی ایران تغییری نداشت و با نرخ میانگین ۵۵۱ دلار و ۵۰ سنت مبادله شد.
بیلت صادراتی منطقه CIS نیز بدون تغییر، با نرخ ۵۷۱ دلار به ازای هر تن مبادله شد در حالی که اسلب صادراتی این منطقه هم بدون تغییر، به قیمت ۶۳۵ دلار در هر تن به فروش رسید.

منبع: فولادبان