رشد سریع تولید فولاد چین در کنار بهبود آرام تقاضای آن همچنان بر حاشیه سود فولادسازی در این کشور اثر منفی گذاشته است. ظرفیت بالای بازار فولاد چین موجب شده کارخانه ها داوطلبانه به فکر کاهش تولید نیفتند حتی زمانی که با ضرردهی تولید دارند.
رکود ساخت و سازهای جدید و کاهش تقاضای جهانی برای محصولات چینی موجب شده کاهش تولید برای به دست آوردن حاشیه سود مطلوب لازم به نظر برسد. در این بین هنوز دستور رسمی برای کاهش تولید به کارخانه ها داده نشده و مقامات در حال بررسی بازار هستند.

منبع: ایفنا