صادرات شیلی بزرگترین تولیدکننده مس دنیا در ماه مارس گذشته منتشر شده که نشان از افزایش 33%+ صادرات ماه به ماه مس این کشور دارد!
عملکرد صادرات به بالاترین سطح 12 ماهه رسیده که باعث شگفتی بازار شده است بازار مس لندن LME امروز تعطیل بود و باید در انتظار واکنش بازار به این داده باشیم.
موجودی انبارهای مس LME در کمترین سطح 18 ساله بوده و بازار در انتظار رشد تقاضا و واردات چین است. عملکرد واردات ماه مارس چین 5 شنبه منتشر می شود و اقتصاددانان پیش بینی رشد 6.5%+ارزش کل واردات چین را کرده اند که می تواند عامل تحریک قیمت کامودیتی ها شود.

منبع: کانال تلگرامی کامودیتی