جستجو

رصدکنندگان بخش معدن در جهان از رشد تصاعدی معدن‌کاری هوشمند مبتنی بر نسل۵ اینترنت تا افق ۲۰۳۰ خبر می‌دهند. روندی که اثر عمیقی بر سبک و سیاق کنونی معدن‌کاری گذاشته و فرآیند کار در بخش معدن را به کل تغییر خواهد داد. انتظار می‌رود این مدل از کسب‌وکار معدنی که از روندی شتابان برخوردار است در سال‌۲۰۲۳ بازهم رشد کند و حجم آن از مرز ۲/ ۲‌میلیارد دلار بگذرد. البته برآوردها حاکی از رشد بازار ارائه‌دهندگان ادوات این مدل از کسب‌وکار معدنی تا سال‌۲۰۲۹ به سطح ۷/ ۱۲میلیارد دلار است. پیش‌بینی می‌شود بین سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۹، اندازه بازار با نرخ مرکب ۵۵/ ۳۴درصد (CAGR) رشد کند. چین، اندونزی و آسیای جنوب‌شرقی مهم‌ترین کانون این تحول خواهند بود.

منبع: دنیای اقتصاد