رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: وقتی مهار تورم مطرح می‌شود نباید به سمت قیمت‌گذاری دستوری حرکت کنیم؛ قیمت‌گذاری دستوری به سرکوب تولید منجر خواهد شد و در بلندمدت توان تولیدی کشور را از بین خواهد برد.


مجید عشقی با بیان اینکه وقتی صحبت از مهار تورم می‌کنیم همه ذهن‌ها به سمت قیمت‌گذاری دستوری و مهار قیمت‌ها می‌رود، اظهار داشت: معتقدیم که با رشد تولید و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، به طور قطع می‌توانیم افزایش عرضه و صادارت شرکت‌ها را داشته باشیم که کمک کننده به مهار تورم خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه زمانی که مهار تورم مطرح می‌شود، نباید به سمت قیمت‌گذاری دستوری حرکت کنیم، گفت: قیمت‌گذاری دستوری به سرکوب تولید منجر خواهد شد و در بلندمدت توان تولیدی کشور را از بین خواهد برد.

منبع: فولادبان