در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۳ میلادی ( امروز ۲۹ فروردین ماه)، قیمت اسلب منطقه CIS کاهش قیمت را ثبت کردند.
هر تن اسلب صادراتی ایران فوب خلیج فارس بدون تغییر، با قیمت ۵۳۵ دلار و هر تن بیلت صادراتی ایران تغییری نداشت و با نرخ میانگین ۵۵۱ دلار و ۵۰ سنت مبادله شد.
بیلت صادراتی منطقه CIS بدون تغییر، با نرخ ۵۶۰ دلار به ازای هر تن مبادله شد در حالی که اسلب صادراتی این منطقه با کاهش ۳۲ دلار و ۵۰ سنتی، به قیمت ۵۸۷ دلار , ۵۰ سنت در هر تن به فروش رسید.

منبع: فولادبان