بازار واردات بیلت جنوب شرق آسیا هفته ساکتی را پشت سر گذاشته که به دلیل کمبود تقاضا و اختلاف میان قیمت های پیشنهادی و درخواستی بود.
تمایل به خرید کم است، قیمت جهانی قراضه نزولی است و بازارهای میلگرد هم پر نوسانند از این رو بازار بیلت منطقه نزولی است.
میلگرد در بورس شانگهای 22 دلار افت داشته قراضه در ترکیه تا 16 دلار ارزان تر شد.
متوسط قیمت بیلت وارداتی جنوب شرق آسیا نیز در این راستا تا 27 دلار افت هفتگی داشته 530 تا 535 دلار هر تن سی اف آر شنیده شده است.

منبع: ایفنا