رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی گفت: بزرگترین طرح پیمایش زمین شناسی به وسعت ۸۰ هزار کیلومتر مربع اجرا می شود.


علیرضا شهیدی اظهارداشت: در این طرح با پیمایش‌هایی که در این مناطق انجام می‌دهیم، منابع قابل توجهی از کانسار‌های فلزی مانند آهن، مس، پلی متال‌ها، طلا و … را اکتشاف می‌کنیم.
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی گفت: در دیواندره استان کردستان با اجرای ژئوفیزیک هوایی منابع قابل توجهی از ذخایر پنهان کانسار آهن را اکتشاف کردیم و امیدواریم که این کانسار آهن بتواند در صنایع معدنی استان استفاده شود و در آنجا موجب رشد تولید و کاهش بیکاری شود.
وی افزود: در ادامه طرح پیمایش ما امیدواریم که بتوانیم ذخایر قابل توجهی را در استان‌هایی همچون استان قم، مرکزی، اصفهان، آذربایجان غربی اکتشاف کنیم.
شهیدی تصریح کرد: در این طرح جدا از توانمندی داخلی در بحث نیروی انسانی از همکاری‌های بین المللی هم استفاده کنیم.
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی اظهارداشت: با توجه به کارنامه خوب کشور روسیه در زمین شناسی و اکتشاف در نظر داریم تا بخشی از مناطق را از طریق زمین شناسان روسی اکتشاف کنیم.

منبع: فولادبان