بازار واردات بیلت جنوب شرق آسیا هفته گذشته افت شدیدی را تجربه نمود که به دلیل رکود بازار بود. اختلاف زیاد میان قیمت های پیشنهادی و درخواستی، افت بازار جهانی قراضه و ضعف تقاضا در بازار محصولات فولادی منطقه، همگی موجب افت قیمت بیلت وارداتی شد.
پیشنهادهایی در 520 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد ولی درخواست ها تا 500 دلار بود. از طرفی قراضه وارداتی در ترکیه نیز 8 دلار افت هفتگی داشت. در بورس شانگهای چین نیز قیمت قرارداد میلگرد 6 دلار افت هفتگی داشته 523 دلار شد که بر رکود بازار بی تاثیر نبود.
متوسط قیمت بیلت وارداتی در جنوب شرق آسیا 13 دلار افت هفتگی داشته 520 دلار هر تن سی اف آر می باشد. بیلت صادراتی ویتنام نیز 30 دلار ارزان تر شده 500 دلار هر تن فوب است.

منبع: ایفنا