آرسلورمیتال دومین فولادساز بزرگ دنیا انتظار دارد مصرف ظاهری فولاد دنیا به جز چین در سال ۲۰۲۳ معادل ۲ تا ۳ درصد افزایش یابد.


شرایط بازار در سه ماه نخست سال بهبودهایی داشته و انتظار می رود تاثیر مثبت آن در سه ماه دوم سال نیز بر سوددهی فولاد نمایان شود. در سه ماه نخست سال این کارخانه ۱۴.۵ میلیون تن فولاد خام تولید کرد که ۱۱ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت ولی نسبت به سه ماه پایانی سال قبل که ۱۳.۲ میلیون تن بود رشد داشت.
در کل سال گذشته نیز تولید این کارخانه ۱۴.۶ درصد افت داشت و ۵۹ میلیون تن ثبت شد که به دلیل کاهش خرید ها در نیمه دوم سال و جنگ روسیه و اوکراین بود. به طور کلی جو اقتصادی بازارهای دنیا تحت تاثیر بهبود اروپا بهبود داشته ولی هنوز مطلوب نیست.

منبع: ایفنا