تولید جهانی آلومینا در ماه مارس سال جاری با کاهش یک درصدی، ۱۱.۴۱۷ میلیون تن گزارش شده که معادل تولید روزانه ۳۶۸.۳ هزار تن است.


تولید جهانی آلومینا در ماه مارس یک درصد کاهش داشته است. این درحالی است که تولید روزانه آلومینا در ماه مارس نسبت به ماه قبل از آن یعنی فوریه تغییر چندانی نداشته است. تولید روزانه آلومینا در ماه فوریه سال جاری ۳۶۹.۲ هزار تن گزارش شده است.
دو تولیدکننده اصلی آلومینا در جهان یعنی کشورهای چین و اقیانوسیه، در ماه مارس سال جاری به‌ترتیب ۶.۵۹۰ میلیون تن و ۱.۵۲۳ میلیون تن آلومینا تولید کردند. چین در ماه مارس سال جاری افزایش تولید سالانه داشته حال ‌آنکه در اقیانوسیه تولید از ۱.۷۲۴ میلیون تن به ۱.۵۲۳ میلون تن کاهش داشته است و لذا می‌توان گفت اقیانوسیه با کاهش سالانه تولید آلومینا روبرو بوده است.

منبع: کالاخبر

مطالعه‌ی بیشتر: