انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، آمار تولید فولاد کشور در فروردین ماه سال جاری را منتشر کرد. طبق آمار منتشر شده، تولید فولاد میانی کشور در فروردین ماه سال جاری، ۳ میلیون و ۶۳ هزار تن بوده که رشد ۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.


در فروردین ماه سال جاری، تولید کل محصولات فولادی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱ درصدی و تولید آهن اسفنجی رشد ۵ درصدی داشته است.
در فروردین ماه سال جاری، در مجموع تولید محصولات فولادی نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱ درصدی داشته است. مجموع تولید محصولات فولادی در فروردین ماه، ۱میلیون و ۸۴۸ هزار تن بوده است.
در فروردین ماهه سال ۱۴۰۲، ۹۹۷ هزار تن محصولات طویل و ۸۵۱ هزار تن محصولات تخت در کشور تولید شده است. رشد تولید محصولات طویل ۴ درصد و تولید محصولات تخت با کاهش ۲ درصدی همراه بوده است.

تولید میلگرد در حدود فروردین ماه سال قبل

تولید میلگرد در فروردین سال جاری، ۷۸۸ هزار تن بوده که افزایش ۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. تولید تیرآهن نیز با افزایش ۱۹ درصدی به ۱۳۴ هزار تن رسیده است.

کاهش ۲ درصدی تولید ورق گرم نسبت به فروردین سال گذشته

میزان تولید ورق گرم کشور در فروردین ماهه نخست سال جاری، ۸۳۶ هزار تن بوده که کاهش ۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. میزان تولید ورق سرد ۱۲ درصد افزایش و ورق پوششدار نیز ۲۶ درصد افزایش یافته است.

وضعیت تولید آهن اسفنجی

طبق گزارش آماری انجمن فولاد، تولیدکنندگان آهن اسفنجی در فروردین ماهه سال جاری، ۳ میلیون و ۴۰۷ هزار تن از این محصول را تولید کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۵ درصدی را نشان می‌دهد.

منبع: آرتان پرس