آخرین قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد در چین روز گذشته ۱.۹ دلار افت روزانه داشت و ۱۰۸.۴ دلار هر تن سی اف آر چین ثبت شد.
کاهش فعالیت بازار قیمت را پایین آورد البته نشانه هایی از بهبود حاشیه سود فولادسازان چینی در بازار دیده شده ولی هنوز چشم انداز تقاضای فولاد چین منفی است. قابل ذکر است چهارشنبه گذشته با افزایش تقاضا قیمت به ۱۱۱ دلار هم رسیده بود.

منبع: ایفنا