در تاریخ ۲۳ مه ۲۰۲۳ میلادی ( امروز ۲ خرداد ماه)، قیمت بیلت صادراتی ایران فوب خلیج فارس با افزایش قیمت رو به شد.
در همین حال، هر تن اسلب صادراتی ایران فوب خلیج فارس بدون تغییر، با قیمت ۴۸۰ دلار در هر تن و بیلت صادراتی ایران بدون تغییر، با نرخ میانگین ۴۸۰ دلار و ۵۰ سنت مبادله شد.
علاوه بر این، بیلت صادراتی منطقه CIS با افزایش ۲ دلاری، با نرخ ۵۲۶ دلار به ازای هر تن مبادله شد در حالی که اسلب صادراتی این منطقه با افت ۱۲٫۵ دلاری، به قیمت ۵۲۷ دلار و ۵۰ سنت در هر تن به فروش رسید.

منبع: فولادبان