مدیرعامل فولاد مبارکه در نشست خبری گفت: باوجود اینکه فولاد مبارکه یک مجموعه تولیدی است اما نسبت به جامعه پیرامونی خود احساس مسئولیت داریم و تحول بنیادینی در این حوزه رقم زده‌ایم. در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی فولاد مبارکه الگوی ملی است. رویکرد ما تدوین و اجرای الگوی جامع پیشرفت و آبادانی با هدف اشتغال‌زایی است.

فولاد مبارکه

منبع: ایراسین