جستجو

گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد منتشر شد.

سنگ آهن

سنگ آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد در بازار چین هفته گذشته مجددا روند صعودی در پیش گرفت و از ۱۳۲ دلار آخر هفته قبل به بالای ۱۳۷ دلار هر تن سی اف آر چین رسید. قیمت سنگ آهن به لطف رونق تقاضا و تولید مطلوب فولاد در چین و جو آخر سال فعلا در اوج ۱۷ ماه اخیر است.

قراضه

در هفته ای که گذشت بازارهای قراضه صعودی بودند. در بازار واردات قراضه ترکیه رشد قیمت ۲۵ دلاری ثبت شده و به ۴۲۶ دلار هر تن سی اف آر رسید. محدودیت عرضه و افزایش نرخ کرایه حمل به دلیل تاخیر ها در کانال پاناما قیمت را بالا برده و انتظار می رود این روند مدتی ادامه داشته باشد.

قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن از ۳۴۵ دلار به ۳۵۶ دلار هر تن فوب افزایش یافت.

متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز هفته گذشته میلادی با ۶ دلار بهبود ۳۹۱ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.

بیلت

هفته گذشته بیلت صادراتی فوب دریای سیاه با حدود ۷ دلار بهبود به ۵۰۵ دلار هر تن فوب رسید. در بازار داخلی چین قیمت بیلت از ۵۱۲ دلار هفته قبل به ۵۳۰ دلار هر تن درب کارخانه بهبود داشت. بیلت وارداتی به چین نیز از ۴۵۹ دلار به ۴۶۸ دلار هر تن سی اف آر رسید.

در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت ۳ دلار رشد داشت و ۵۳۴ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد. در ترکیه نیز بیلت وارداتی در ۵۳۰ دلار هر تن سی اف آر ثبات داشت.

مقاطع

قیمت میلگرد صادراتی چین هفته گذشته با ۸ دلار رشد به ۵۶۰ دلار هر تن فوب رسید.

قیمت میلگرد صادراتی ترکیه نیز از ۵۸۷ دلار به ۶۰۵ دلار هر تن فوب افزایش داشت.در جنوب شرق آسیا میلگرد وارداتی ۵ دلار بالا رفت و ۵۶۱ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.

در بازار داخلی امریکا میلگرد با ۲.۵ دلار رشد به ۸۳۲.۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه رسید و در بازار داخلی اروپا نیز قیمت میلگرد ۱۵ یورو رشد داشت و ۶۲۰ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد.

ورق

هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه با ۵ دلار بهبود به ۵۹۵ دلار هر تن فوب رسید. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین ۵۷۰ دلار هر تن فوب شنیده شد که نسبت به هفته قبل ۸ دلار بهبود داشت. در جنوب شرق آسیا آخرین قیمت ورق گرم از ۵۵۷ تا ۵۷۸ دلار به ۵۶۹ تا ۵۸۳ دلار هر تن سی اف آر رشد داشت.

در بازار داخلی اروپا ورق گرم ۲۵ یورو رشد داشت و ۶۹۰ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد. در بازار داخلی امریکا هم ورق گرم با ۱۰۰ دلار رشد ۱۱۰۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه شد.

منبع: کالاخبر