به گزارش روابط عمومی «ومعادن» محمد کشانی به عنوان عضو موظف هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر معرفی شد.
وی که از مدیران فعال صنعت فولاد به شمار می رود جایگزین عباس کفاش طهرانی در هیأت مدیره این هلدینگ بزرگ معدنی گردید. انتظار می رود با ترکیب جدید هیأت مدیره و تیم جدید مدیریتی «ومعادن» به مدیریت دکتر الستی، شاهد روزهایی پربارتر و تغییراتی همچنان مثبت در فعالیت این شرکت باشیم.

مطالعه‌ی بیشتر: