رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

اولین جلسه هیئت مدیره گل گهر با اعضای جدید پس از مجمع عمومی شرکت برگزار شد.

در این جلسه که با ترکیب جدید نمایندگان سهامداران برگزار شد، ضمن تقدیر و تشکر از اعضای قبلی، محمدرضا کرمی شاهرخی و جمشید ملارحمن به عنوان رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

همچنین ایمان عتیقی، محمود مصری نژاد و یاسر طیب نیا نیز به عنوان سایر اعضای هیئت مدیره معرفی شدند.

 

منبع: معدن نیوز