به غیر از آسیا، خاورمیانه قصد دارد ۲۵٫۱ میلیون تن به ظرفیت فولاد خود بیافزاید که این جدا از آسیا می باشد.

اتحادیه اروپا نیز حدود ۴٫۱ میلیون تن به ظرفیت فولاد خود می افزاید و سایر مناطق دارای درصد کمتری هستند.

جابجایی سرمایه در اندونزی اصلی ترین حامی برای رشد ظرفیت فولاد در آسیا می باشد چراکه اندونزی تقاضای زیادی برای فولاد در سال های آینده خواهد داشت.

 

منبع: معدن نیوز

مطالعه‌ی بیشتر: