همانطور که در نمودار ۱ آمده است، عملکرد واحدهای تابعه و شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی در حوزه آلومینیوم که شامل شرکت‌های آلومینای ایران، هرمزال و المهدی می‌شود، در مرداد ماه سال ۹۸ در مقایسه با مدت زمان مشابه دارای روند نزولی چشمگیری را تجربه کرده‌اند.

پودر آلومینای تولید شده در شرکت آلومینای ایران در مرداد ماه ۹۸، ۱۹ هزار و ۴۱۲ تن بود که به نسبت مدت زمان مشابه در سال گذشته، میزان تولیدات ۴ درصد کاهش یافته، به گونه‌ای که در سال گذشته میزان تولیدات پودر آلومینا در کشور ۲۰ هزار و ۱۸۸ تن بود.

همچنین میزان تولیدات پودر آلومینا در پنج ماه اول سال ۹۷، ۱۰۲ هزار و ۴۱۹ تن بود که با افت ۴ درصدی به ۹۸ هزار و ۴۸۰ تن در سال جاری رسید.

تولید شمش آلومینیوم شرکت آلومینای ایران در مرداد ماه ۶۴۶ تن و در ۵ ماهه اول سال جاری دو هزار و ۲۱۲ تن بود.

البته شرکت الهمدی و هرمزال بیشترین میزان کاهش را داشته‌اند، به گونه‌ای که شرکت هرمزال در مرداد ماه سال گذشته، پنج هزار و ۱۵ تن شمش خالص آلومینیومی تولید و در بازار توزیع ‌کرد اما در مرداد ماه سال جاری، به دلیل تغییر مدیریت تنها توانسته دو هزار و ۹۶۸ تن محصول تولید کند که به این ترتیب، شاهد کاهش افت ۶۹ درصدی میزان فعالیت شرکت هرمزال هستیم. چنانچه عملکرد شرکت هرمزال در ۵ ماه نخست سال، نشان می‌دهد که این شرکت در حدود یک چهارم ظرفیت تولیدی خود، فعالیت داشته است، به گونه‌ای تولیدات ۵ ماهه اول سال ۹۸، این شرکت ۷۱ درصد کاهش یافته و به ۱۳ هزار و ۶۰۰ تن رسیده است.

افت کاهش تولیدات در شرکت المهدی نیز محسوس است، به نحوی که تولیدات مرداد ماه سال گذشته این شرکت، سه هزار و ۵۹۳ تن بود اما درمرداد ماه سال جاری، این شرکت تنها دو هزار و ۲۱۸ تن شمش تولید کرد که کاهش ۶۲ درصدی را در این زمینه شاهد هستیم، همچنین میزان تولیدات این شرکت در ۵ ماهه اول سال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، نیز ۵۹ درصد افت داشته به گونه‌ای که ۱۹ هزار و ۱۰۸ تن به ۱۲ هزار ۱۸ تن رسید.

با وجود کاهش عملکرد شرکت‌های آلومینیومی، تولیدات شرکت آلومینیوم ایران در مرداد ماه نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، یک درصد رشد داشته و از ۱۴ هزار و ۴۰۹ تن به ۱۴ هزار ۵۵۵ تن رسید و همچنین میزان تولیدات در ۵ ماه اول سال، نسبت به مدت زمان مشابه از ۷۵ هزار تن به ۷۵ هزار و ۷۶۳ تن افزایش یافت.

در مجموع شاهدیم که میزان تولیدات شمش آلومینیومی در کشور در مرداد ماه جاری، ۳۲ درصد کمتر از مرداد ماه سال ۹۷ شده و از ۲۶ هزار و ۹۱۰ تن به ۲۰ هزار و ۳۸۷ تن کاش پیدا کرده است.

منبع: فلزات آنلاین

مطالعه‌ی بیشتر: