رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

دو عضو جدید هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان، منصوب شدند.


به گزارش معدن مدیا به نقل روابط عمومی ایمیدرو، عباس اکبری محمدی و طهمورث جوانبخت به عنوان اعضای جدید در هیات مدیره فولاد مبارکه منصوب شدند.
اکبری محمدی معاون نیروی انسانی فولاد مبارکه جایگزین اسرافیل احمدیه و جوانبخت معاون فروش و بازاریابی مبارکه جایگزین محمود اکبری شد.
گفتنی است این انتصاب به دلیل بازنشستگی اعضای هیات مدیره قبلی صورت گرفت.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.