روز: 13 بهمن 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

در خاورمیانه حرف اول را در صنعت فولاد می‌زنیم

ناصر تقی زاده : سال‌هاست مدیران گل گهر به همایش‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس نرفته‌اند. چه دلیلی دارد به جایی مثل دبی برویم که نه مواد اولیه دارد، نه دانش فنی و نه هیچ چیز دیگری در حوزه فولاد.

تامین سرمایه در گردش اصلی ترین نیاز بخش معدن است

معادن بزرگی و کوچکی در ایران داریم که به دلیل کمبود سرمایه معدن داران یا به طور کامل اکتشاف نشده یا از نظر اصول فنی دچار مشکل است. در شرایط کنونی این انتظار از دولت وجود دارد که از معادن کوچک نسبت به معادن بزرگ حقوق کمتری دریافت کند تا این معادن بتوانند به فعالیت ادامه دهند.