روز: 29 شهریور 1398 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

چرخه مداخله در صادرات غیرآهنی‌ها

حسن حسینقلی
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران
اواخر اردیبهشت‌ امسال بود که آمریکا پس از تحریم فروش نفت ایران، دست روی صنایع ارزآور ایران گذاشت. براساس پیش‌بینی‌ها این اقدام اثراتی همچون افزایش هزینه حمل‌ونقل و کاهش قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان ایرانی را در پی خواهد داشت. اما چالش اصلی صادراتی صنایع ارزآور تنها از این مجرا آغاز نمی‌شود. اعمال محدودیت‌های صادراتی و دخالت دولت در امور صنایع غیرآهنی یکی از شاخص‌ترین چالش‌هایی است که در چند وقت اخیر منجر به ظهور دست‌اندازهای صادراتی برای این بخش استراتژیک شده است.

معدن و صنایع معدنی

مانع بخشنامه‌ای صادرات معدنی

ابلاغ دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی صادرات برای مواد خام معدنی موجب شد تا خانه معدن ایران در نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری خواهان بازنگری این مصوبه شود. مصوبه‌ای که به گفته متولیان دولتی این بخش با هدف حفظ تولید داخل و جلوگیری از خام‌فروشی در دستور کار قرار گرفته است.