جستجو

روز: 18 اسفند 1398 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

دکتر سعید قائینی فرماندار شهرستان شهربابک

اقدامات خوب شرکت مس برای پیشگیری از «کرونا» در شهربابک

دکتر سعید قائینی فرماندار شهرستان شهربابک با اشاره به تعامل خوب شرکت مس و مجتمع مس شهربابک با مجموعه‌های دولتی شهرستان، گفت: از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور، شرکت مس تعامل بسیار خوبی را با فرمانداری و شبکه بهداشت و درمان شهرستان داشته است.

متخصص چندبعدی

متخصص چندبعدی باش!

در یکی از پست ها، درباره این صحبت کردیم که برای این که بتوانیم کارآفرین