روز: 15 تیر 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

طلا

صعود طلا متوقف نمی‌شود!

در نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز، تحلیلگران وال استریت و سرمایه گذاران همچنان نسبت به تداوم روند