رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

همواره میزان صادرات غول های تولید سنگ آهن دنیا یعنی واله, ریو تینتو, بی اچ پی, فورتسکیو و روی هیل قابل توجه کشور های تولید کننده ی فولاد دنیا بوده که در این گزارش به بررسی حجم صادرات آن ها در ماه اکتبر ۲۰۲۰ می پردازیم.


به گزارش معدن مدیا به نقل از دنیای معدن، ریو تینتو در مجموع طی ماه اکتبر صادرات ۲۹ میلیپن تنی داشته که به نسبت ماهانه ۵.۶ درصد و به نسبت سالانه ۱۰.۷ درصد رشد را ثبت کرده است که در مدت ۱۰ ماه و از ابتدای سال برابر با ۲۷۴ تن می باشد.

بی اچ پی طی مدت ذکر شده با ثبت رشد ۰.۱ درصدی ماهانه و ۲.۲ درصدی سالانه ۲۳ میلیون تن صادرات سنگ آهن داشته که تا اینجای سال به ۲۴۴ میلیون تن رسیده است.

واله دیگر غول معدنی ماه اکتبر را با منفی سپری کرده است چرا که با کاهشی ۳.۳ درصدی به نسبت ماهانه و ۳.۷ درصدی به نسبت سالانه مواجه شده و معادل عدد ۲۷ میلیون تنی می باشد. واله ازابتدای سال تا کنون ۲۲۴ میلیون تن صادرات داشته است.

صادرات فورتسکیو درماه اکتبر ۱۵ میلیون تن بوده که رشدی ۷ دذصدی ماهانه و ۱.۷ درصدی سالانه را تجربه کرده است و صادرات این غول آهنی از ابتدای سال به ۱۴۴ میلیون تن می رسد.

و در نهایت روی هیل با صادرات ۵.۴ میلیون تنی در ماه اکتبر موفق به ثبت رشد ۱.۵ درصدی ماهانه و ۸۶ درصدی سالانه شده که صادرات آن از ابتدای سال در مجموع به رقم ۴۵ میلیون تنی رسیده است.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.