رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

قیمت قراضه در بازارهای جهانی به اوج چند سال اخیر رسیده و حتی از قیمت های بازار داخلی چین نیز عبور کرده است چرا که تقاضای جهانی از میزان عرضه پیشی گرفته است. متوسط قیمت قراضه سنگین کلاس ۱ و ۲ خلوص ۸۰-۲۰ نسبت به آوریل سال جاری که پاندمی کرونا اولین اثرات شدید خود را بر بازارها گذاشت ۲۰۳ دلار بالا رفته اخیرا ۴۱۰ دلار هر تن سی اف آر شده است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، قیمت قراضه سنگین کلاس ۲ صادراتی ژاپن نیز ۱۴۷ دلار نسبت به آوریل که پایین ترین قیمت های سال جاری ثبت شد رشد داشته ۳۴۵ دلار هر تن فوب شده است و انتظار می رود این روند صعودی تا پایان سال ادامه یابد. از طرفی قیمت قراضه در بازار داخلی چین که به عنوان گران ترین قراضه در دنیا معروف است ( به علت مقررات سخت دولتی برای واردات و صادرات)، آخرین بار تنها ۳۹۸ دلار هر تن ثبت شده است. با توجه به این مسئله و این که چنین قیمت های بالایی سال ها در بازار قراضه مشاهده نشده بوده برخی معتقدند شاید قیمت ها به سقف خود نزدیک شده اند و یا این که شاید با این اوصاف بازار داخلی چین جا برای افزایش قیمت بیشتر را دارد.

منبع: platts
ترجمه: م. تابان شمال

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.