رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

تولید ماهانه فولاد در برزیل ۱۱٫۲ درصد رشد داشته است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از استیل اوربیز، تولید فولاد برزیل در ماه نوامبر ۲۰۲۰ در مقایسه با نوامبر ۲۰۱۹ به میزان ۱۱٫۲ درصد رشد داشته است.

بر اساس آمارهای ثبت شده در نوامبر ۲۰۲۰، برزیل در مجموع ۳ میلیون تن فولاد تولید کرده است.

بر همین اساس میزان فروش فولاد در برزیل در ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ نیز به میزان ۱۲٫۹ درصد در مقیاس ماهانه رشد کرده و به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید.

بر اساس اطلاعات اداره آمار برزیل، میزان مصرف فولاد در این کشور در ماه نوامبر ۲ میلیون تن بوده که در مقایسه با نوامبر ۲۰۱۹ به میزان ۱۶٫۱ درصد رشد کرده است.

برزیل همچنین در ماه نوامبر ۵۱۴ هزار تن فولاد صادر کرده که در مقایسه با نوامبر سال ۲۰۱۹ به میزان ۵۲٫۸ درصد کاهش داشته است.

منبع : ایراسین

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.