رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

میزان تحقق اهداف نقشه راه معدن و صنایع معدنی توسط ایمیدرو از نیمه دوم سال 97 تا پایان دی امسال، به 77.07 درصد رسید.


به گزارش معدن مدیا به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، بنابر اعلام مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو، طبق برنامه این سازمان، تا پایان امسال 80 درصد تعهدات خود را در این سند راهبردی محقق خواهد کرد.

نقشه راه معدن و صنایع معدنی دارای 72 راهبرد است که ایمیدرو مسئول اجرا و پیگیری 33 راهبرد (حدود 42 درصد) آن است.

برنامه زمانبندی اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی طی سال های 97 تا 1400 تعریف شده است.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.