رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

گفت و گوی تصویری مرتضی علی اکبری، مدیرعامل تجلی توسعه معادن و فلزات با شبکه ایران کالا:

 

در صورتی که در پخش ویدیو اشکالی وجود دارد لطفا از لینک زیر استفاده کنید:

مرتضی علی اکبری

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.