رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

واردات زغال سنگ کک شو به چین در ماه اکتبر افت ماهانه ۱۲٫۲ درصدی داشته ۵٫۹ میلیون تن شد که به دلیل افت شدید خرید از استرالیا بود. واردات از استرالیا ۲۲٫۹ درصد افت ماهانه داشته ۱٫۵۳ میلیون تن ثبت شد که ۲۱٫۴۵ درصد نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت. میزان واردات از مغولستان هم کاهش داشت که ۱۶٫۲۴ درصد افت ماهانه داشته در اکتبر ۳٫۲۶ میلیون تن ثبت شد ولی نسبت به اکتبر سال قبل ۱۳٫۹۸ درصد رشد داشت.


به گزارش معدن مدیا ، بین ژانویه تا اکتبر نیز چین ۶۵٫۲۴ میلیون تن زغال سنگ وارد کرده که ۲٫۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

منبع: platts
ترجمه: م. تابان شمال

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.