رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

در سال “جهش تولید”، رکوردهای تولید آذرماه در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر شامل ثبت رکورد پایداری تولید گندله‌سازی شماره یک و دو به‌میزان ۹۰ درصد و ثبت رکورد پایداری تولید کارخانه تغلیظ به‌میزان ۸۵ درصد محقق شد.


به گزارش معدن مدیا به نقل از معدن نیوز، در سال “جهش تولید”، رکوردهای تولید آذرماه در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر شامل ثبت رکورد پایداری تولید گندله‌سازی شماره یک و دو به‌میزان ۹۰ درصد و ثبت رکورد پایداری تولید کارخانه تغلیظ به‌میزان ۸۵ درصد محقق شد.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.