جستجو

دسته‌بندی: گل گهر (نماد «کگل»)

سال پر رکورد گل‌گهر

در سال ١۴٠٢ ( سال مهارتورم و رشد تولید) کارکنان متخصص و متعهد شرکت معدنی‌وصنعتی