رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

فعالیت بازار واردات ورق در جنوب شرق آسیا هفته گذشته کم بود. قیمت پیشنهادی عرضه کنندگان ژاپن و کره ثابت بود ولی چینی ها به کاهش قیمت ها ادامه دادند تا تمایل به خرید را بین خریداران افزایش دهند. قیمت پیشنهادی ورق گرم چین ۱۰ دلار افت هفتگی داشته ۶۸۰ تا ۷۰۰ دلار هر تن سی اف آر ویتنام ثبت شد. برخی از تجار قیمت ها را تا ۱۵ دلار پایین آورده به ۶۶۰ تا ۶۷۰ دلار هم رساندند. ولی خریداران ترجیح می دهند فعلا صبر کنند.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، آخرین قیمت های درخواستی خریداران ۶۵۰ دلار هر تن سی اف آر بوده که ۱۰ دلار افت هفتگی داشت.

منبع: Metal expert

ترجمه: م. تابان شمال

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.