رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: نیازمند برنامه همه جانبه، بلندمدت و جدی برای تحول در حوزه آموزش، پژوهش و نوآوری در کل بخش معدن و صنایع معدنی هستیم.


به گزارش معدن مدیا به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، وجیه ا… جعفری در جلسه پایش عملکرد آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: ایمیدرو به عنوان سازمان توسعه ای با حمایت های مالی و پشتیبانی پیش رو، برای کل کشور در این بخش بسترسازی و با مدیریت مناسب، نقش خود را در این زمینه تقویت می کند.
وی افزود: این سازمان در بخش آموزش، اقدامات موثری برای کل معادن کشور اعم از بخش خصوصی و دولتی انجام می دهد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه عملکرد ایمیدرو طی سال های گذشته در زمینه پژوهش و نوآوری برجسته بوده است، تصریح کرد: ظرفیت های قابل توجهی در مراکزی همچون نوآوری صنایع و معادن ایمیدرو و تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران وجود دارد اما برای ادامه مسیر، نیازمند ایجاد چارچوبی جدی برای توسعه این بخش ها هستیم تا تغییرات ملموس باشد.
وی ادامه داد: در شرایط تغییرات سریع فناوری در همه بخش ها از جمله بخش معدن و صنایع معدنی، برنامه های مورد نظر باید به سرعت اجرایی شود تا از توسعه فناوری عقب نمانیم.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.