جستجو

در دوره‌ای که سمیعی نژاد مدیریت شرکت فولاد مبارکه را برعهده داشت، کشانی مدیرعامل شرکت توکافولاد بود.

کشانی که سابقه مدیرعاملی شرکت‌هایی همچون کالسیمین و فولاد خوزستان را برعهده داشت و اخیرا به‌عنوان عضو هیئت مدیره شرکت ایرالکو منصوب شده شده بود، عملکرد درخشانی را در شرکت فولاد خوزستان از خود برجای گذاشت.

مطالعه‌ی بیشتر: