به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان، بخش بازرسی و حفاظت فنی شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران با ارسال نامه‌ای ضمن تقدیر از شرکت فولاد اکسین خوزستان در به ثمر رساندن یکی از طرح‌های عظیم ملی کشور در حوزه نفت، گزارش ارزیابی توان تولید فولاد اکسین و فولاد مبارکه توسط شرکت مشارکتی توف نورد ایران و اقدامات اصلاحی انجام شده در فرایند تولید اسلب و ورق در مجتمع فولاد مبارکه و شرکت فولاد اکسین خوزستان با مشارکت شرکت مهندسی و توسعه نفت در راستای تولید ورق سرویس ترش مورد سنجش قرار گرفته که بنابر گواهینامه‌های صادره توسط بازرس شخص ثالث جهت ورق و لوله‌های تولیدی از آن بر مبنای طرح کیفی توافق شده منطبق بر استانداردهای API 5L 45 و NACE MR0175 و NACE TM0284 و NACE TM0177 مورد تایید بوده است.
استانداردهای مورد  اشاره در این نامه جزو بالاترین استانداردهای تولید ورق‌های فولادی انتقال نفت و گاز در آمریکا و اروپا محسوب می‌شود.

مطالعه‌ی بیشتر: