رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

دولت هند با هدف کاهش هزینه ها، مجوز استفاده از فولادهای تولید شده در شرکت های درجه 2 را صادر کرد.


به گزارش معدن مدیا به نقل از استیل اوربیز، دولت هند به شرکت های عمرانی این کشور مجوز استفاده از فولادهای تولید شده در شرکت های درجه 2 را داده است.

عمده این فولادها در ساخت پل ها مورد استفاده قرار می گیرند.

هدف از صدور این مجوز، در مرحله اول کاهش هزینه های پروژه های عمرانی و در مرحله بعد افزایش مصرف فولاد در داخل هند است.

در یک سال گذشته به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت فولاد افزایش یافته و همین امر موجب افزایش هزینه های پروژه های عمرانی شده است.

از سوی دیگر دولت هند نیز درصدد است تا مصرف فولاد را در این کشور افزایش دهد تا مقدمات توسعه این صنعت آماده شود.

منبع : ایراسین