رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در چهار ماه نخست سال جاری با فروش سه میلیون و 587 هزار تن محصول در بازارهای داخلی و صادراتی، 129 هزار و 502 میلیارد ریال درآمد کسب کرد که این میزان درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 273 درصد رشد داشته است.


به گزارش معدن مدیا ، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سال 1400 را بسیار درخشان آغاز کرد. به گونه‌ای که هم در تولید و هم در فروش عملکرد بسیار بهتری را در مقایسه با سال گذشته از خود بر جای گذاشت. این شرکت طرح‌های متعددی را در دست اقدام دارد که با بهره‌برداری از آن‌ها، هم این شرکت و هم صنعت فولاد کشور از نظر مواد اولیه و محصولات میانی منتفع خواهند شد.

رشد 14 درصدی تولید کنسانتره

نمودار 1 نشان می‌دهد که شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانسته در چهار ماه نخست سال 1400، سه میلیون و 762 هزار و 679 تن کنسانتره تولید کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 14 درصد رشد داشته است. این شرکت در سال 1399 طی همین مدت توانسته بود سه میلیون و 273 هزار و 981 تن کنسانتره تولید کند.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی چهار ماه نخست سال 1400 موفق به تولید 26 هزار و 605 تن آپاتیت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 141 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت طی همین مدت در سال 1399، توانسته بود 11 هزار و دو تن آپاتیت تولید کند.

طی چهار ماه نخست سال 1400، در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 977 هزار و 418 تن گندله تولید شد. این شرکت در چهار ماه ابتدایی سال 1399، یک میلیون و 198 هزار و 645 تن گندله تولید کرده بود.

«کچاد» در چهار ماه اول سال 1400، 558 هزار و 156 تن آهن اسفنجی تولید کرد. این شرکت در چهار ماه نخست سال 1399، موفق شده بود حدود 559 هزار و 622 تن آهن اسفنجی تولید کند.

تولید شمش فولادی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی چهار ماه نخست سال 1400 به 355 هزار و 986 تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 8 درصد افزایش یافته است. چادرملو طی چهار ماه نخست سال 1399، 328 هزار و 149 تن شمش فولادی تولید کرده بود.

مجموع تولید چادرملو در چهار ماه نخست سال 1400 به 6 میلیون و 36 هزار و 830 تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد داشته است. این شرکت در چهار ماه نخست سال 1400 توانسته بود پنج میلیون و 480 هزار و 674 تن محصول تولید کند.

حجم فروش چادرملو 48 درصد افزایش یافت

نمودار 2 حاکی از آن است که دو میلیون و 868 هزار و 112 کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در چهار ماه نخست سال 1400 به فروش رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 68 درصد رشد داشته است. چادرملو در مدت مشابه سال 1399، توانسته بود یک میلیون و 750 هزار و 381 تن کنسانتره به فروش برساند.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی چهار ماه نخست سال 1400 موفق به فروش 31 هزار و 764 تن آپاتیت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 290 درصد افزایش یافت. این شرکت طی همین مدت در سال 1399، هشت هزار و 133 تن آپاتیت فروخته بود.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی چهار ماه نخست سال 1400، 241 هزار و 987 تن گندله فروخته شد. این شرکت، در چهار ماه نخست سال 1399، 350 هزار و 831 تن گندله فروخته بود.

«کچاد» در چهار ماه نخست سال 1400، 56 هزار و 712 تن آهن اسفنجی به فروش رساند. این شرکت در چهار ماه نخست سال 1399، موفق شده بود حدود 66 هزار و 985 تن آهن اسفنجی بفروشد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی چهار ماه نخست سال 1400 موفق به فروش 188 هزار و 783 تن شمش فولادی در بازار داخلی و بین‌المللی شد این شرکت طی چهار ماه نخست سال 1399 توانسته بود 236 هزار و 692 تن شمش فولادی را در بازار داخلی بفروشد.

چادرملو در چهار ماه نخست سال جاری توانست 91 هزار 77 تن نرمه گندله را در بازار داخلی به فروش برساند. ضمن اینکه این شرکت موفق به فروش 109 هزار و 474 تن شمش فولادی در بازارهای صادراتی شد و در نتیجه میزان فروش شمش فولادی این شرکت در بازارهای داخلی و صادراتی طی چهار ماه نخست امسال به 298 هزار و 257 تن رسید.

مجموع فروش داخلی و صادراتی چادرملو در چهار ماه نخست سال 1400 به سه میلیون و 587 هزار و 964 تن رسید که در هم‌سنجی با مدت مشابه سال قبل 48 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در چهار ماه نخست سال 1399 توانسته بود دو میلیون و 413 هزار و 22 تن محصول بفروشد.

رشد 410 درصدی درآمد حاصل از فروش کنسانتره

همان‌طور که در نمودار 3 مشاهده می‌شود، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانسته در چهار ماه نخست سال 1400، از محل فروش کنسانتره 77 هزار و 862 میلیارد و 943 میلیون ریال درآمد کسب کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 410 درصد رشد داشته است. چادرملو در چهار ماه نخست سال 1399 موفق شده بود با فروش کنسانتره 15 هزار و 252 میلیارد و 785 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

چادرملو طی چهار ماه نخست سال 1400 موفق به کسب درآمد 673 میلیارد و 638 میلیون ریالی از آپاتیت شده است که نسبت به مدت مشابه سال پیش یک هزار و 58 درصد رشد داشته است. این شرکت طی همین مدت در سال 1399، 58 میلیارد و 143 میلیون ریال درآمد از آپاتیت به دست آورده بود.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی چهار ماه نخست سال 1400، از فروش گندله 9 هزار و 200 میلیارد و 20 میلیون ریال درآمد حاصل شد که نسبت به همین مدت در سال 1399، حدود 100 درصد رشد مشاهده می‌شود. این شرکت در چهار ماه نخست سال 1399 از فروش گندله چهار هزار و 593 میلیارد و 395 میلیون ریال درآمد کسب کرده بود.

«کچاد» در چهار ماه نخست سال 1400، چهار هزار و 356 میلیارد و 523 میلیون ریال آهن اسفنجی به فروش رساند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 125 درصد افزایش را نشان می‌دهد. این شرکت در چهار ماه نخست سال 1399، حدود یک هزار و 929 میلیارد و 612 میلیون ریال آهن اسفنجی فروخته بود.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی چهار ماه نخست سال 1400 موفق به کسب درآمد 21 هزار و 743 میلیارد و 375 میلیون ریال از محل فروش شمش فولادی در بازار داخلی شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 72 درصد رشد داشته است. این شرکت توانسته بود طی چهار ماه نخست سال 1399 درآمد 12 هزار و 572 میلیارد و 924 میلیون ریالی از فروش شمش فولادی در بازار داخلی کسب کند.

گفتنی است که «کچاد» در چهار ماه نخست سال 1400 توانسته است یک هزار و 84 میلیارد و 15 میلیون ریال درآمد از فروش نرمه گندله در بازارهای داخلی داشت.

چادرملو در چهار ماه نخست امسال توانست به درآمد 13 هزار و 870 میلیارد و 202 میلیون ریالی به دلیل فروش شمش فولادی در بازارهای صادراتی دست یابد. به این ترتیب جمع درآمد این شرکت بابت فروش شمش در بازارهای داخلی و صادراتی به 35 هزار و 613 میلیارد و 577 میلیون ریال رسید.

مجموع درآمد چادرملو در چهار ماه نخست سال 1400 به 129 هزار و 502 میلیارد و 304 میلیون ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 273 درصد رشد داشته است. این شرکت در چهار ماه نخست سال 1399 توانسته بود 34 هزار و 711 میلیارد و 593 میلیون ریال درآمد به دست آورد.

منبع : فلزات آنلاین