رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

قیمت قراضه در ابتدای این هفته با کاهش همراه بود. سنگ‌آهن نیز به عنوان یکی از مهمترین ارکان اصلی برای تولید فولاد نیز ریزش قیمتی قابل توجهی را تجربه کرد.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایراسین، قیمت قراضه وارداتی از امریکا در ابتدای این هفته از ۴۶۴.۲ دلار بر هر تن با کاهش ۴.۱ دلاری به ۴۶۰.۱ دلار برهرتن قیمت گذاری شد.

قراضه وارداتی از اروپا نیز با کاهش ۴.۲ دلاری قیمت از ۴۵۸.۲ دلار بر هر تن به ۴۵۴ دلار رسید. در این میان بیشترین ریزش قیمت برای قراضه وارداتی از حوزه بالتیک بود. به این صورت که با افت ۴.۵ دلاری قیمت از ۴۶۳.۵ دلار به ۴۵۹ دلار بر هرتن قیمت گذاری شد.

گفته می‌شود کم شدن تقاضا در بازار و امید برای کاهش بیشتر قیمت از دلایل ریزش قیمتی قراضه به ویژه در بازار ترکیه است.

سنگ‌آهن نیز همچون قراضه آهن با کاهش قیمت این هفته را آغاز کرد. به این شکل که قیمت سنگ‌آهن با عیار ۵۸ درصد از ۱۴۰ دلار برهرتن هفته گذشته به ۱۲۷ دلار بر هر تن رسید و ۱۳ دلار ارزان شد. همچنین سنگ‌آهن با عیار۶۲ درصد از ۱۷۸ دلار به ۱۶۲ دلار رسید و ریزش ۱۶ دلاری قیمت را تجربه کرد. سنگ‌آهن با عیار ۶۵ درصد نیز ۸ دلار ارزانتر از هفته قبل قیمتگذاری شد و از ۲۰۰ دلار به ۱۹۲ دلار بر هر تن رسید.

اما بر خلاف سنگ‌آهن و قراضه که ریزش قیمتی را تجربه کردند، زغالسنگ FOB استرالیا با رشد ۵.۱ دلاری از ۲۱۶.۸ دلار به ۲۲۱.۹ دلار بر هر تن رسید. گفته می‌شود محدود بودن میزان عرضه زغالسنگ استرالیا بوده است.

مطالعه‌ی بیشتر: