رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران(ایمینو) در خصوص آسیب‌شنایی بحران فرونشست‌ها و ماموریت نوآوران و استارتاپ‌ها با حضور کارشناسان یک لایو اینستاگرامی برگزار می‌کند.


به گزارشمعدن مدیا به نقل از روابط عمومی شبکه ایمینو، لایو اینستاگرامی ایمینو با محوریت “بررسی مخاطرات فرونشست زمین و راهکارهای کارشناسی آن”، “ماموریت نوآوران و استارتاپ‌ها در حل بحران فرونشست‌ها و مدیریت منابع آبی” و “بررسی اقدامات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در راستای جلوگیری از نشست سطح زمین” روز دوشنبه ۸ شهریورماه ساعت ۱۸ عصر برگزار خواهد شد.

مهمانان این لایو اینستاگرامی پروفسور عزت‌الله رئیسی پدر علم آب‌شناسی ایران و دکتر رضا شهبازی مدیرکل دفتر مخاطرات، زیست‌محیطی و مهندسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور هستند. همچنین دکتر سروش مدبری دکتری زمین شناسی اقتصادی و عضو هیات علمی دانشکده زمین‌شناسی دانشگاه تهران اجرای این برنامه را برعهده خواهد داشت تا مباحث به صورت کارشناسی دنبال شود.

مطالعه‌ی بیشتر: