رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

آمار حاکی از آن است که در ماه آگوست گرچه تولید فولاد چین نزولی بوده ولی میزان کاهش آن در حدی نبوده که به هدف دولت برای کاهش تولید در پایان سال منجر شود. تولید روزانه فولاد چین در آگوست طبق آمار انجمن آهن و فولاد این کشور 2.1 میلیون تن بوده که تنها 2 درصد از آمار جولای کمتر است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، میزان کاهش تولید خیلی کم بوده چرا که نیمه دوم سال تولید فولاد چین باید حداقل 60 میلیون تن از نیمه نخست سال کمتر شود تا به اهداف نهایی دولت برسد. به نظر می رسد محدودیت های تولید فولاد چین باید جدی تر شوند.

همچنین خبر ها حاکی از آن است که ممکن است چین محدودیت های کاهش تولید فولاد را تا مارس 2022 نیز ادامه دهد تا در فصل زمستان و با توجه به المپیک زمستانه پکن در سال 2022 آلودگی هوا نیز کنترل شود.

مطالعه‌ی بیشتر: