رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

بر اساس آمار منتشر شده، واردات مرتبط با محصولات مقاطع تخت فولادی تغییری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نداشته است اما در حوزه صادرات با رشد ۱۱۴ درصدی همراه شده که بیشترین تغییر هم برای ورق گرم با افزایش ۱۶۲ درصدی صادرات بوده است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایراسین، بر پایه اطلاعات منتشر شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، میزان واردات برای کل مقاطع طویل فولادی در ۵ ماهه سال ۹۹ به میزان ۳۲ هزارتن بوده است که این عدد در ۵ ماهه اول امسال به ۳۵ هزارتن رسیده و با رشد ۹ درصدی واردات همراه شده است. در این میان بیشترین مقدار رشد در واردات برای تیرآهن به ثبت رسیده است؛ چرا که با افزایش ۲ هزارتنی در ۵ ماهه اول امسال (از ۵هزارتن به ۷هزارتن رسید) و رشد ۴۰ درصدی واردات برای آن ثبت شده است. واردات میلگرد نیز رشد ۸ درصدی و نبشی، ناودانی و سایر مقاطع نیز عدم تغییر در میزان واردات ۵ ماهه اول ۱۴۰۰ را داشته اند.

در زمینه صادرات این بخش از محصولات فولادی نیز رشد ۸۳ درصدی برای مقاطع طویل فولادی در ۵ ماهه اول امسال ثبت شده است که بیشترین رشد صادرات برای میلگرد است که از رقم ۵۰۷ هزارتن در سال ۹۹ به ۱۰۱۰ هزار تن در ۵ ماهه اول امسال رسیده و رشد ۹۹ درصدی داشته است. بیشترین افت صادرات هم برای تیرآهن بوده است که از ۵۶ هزارتن به ۵۲ هزارتن رسیده و افت ۷ درصدی را تجربه کرده است.

با نگاهی بر آمار منتشر شده برای مقاطع تخت فولادی نیز مشاهده می‌شود که واردات محصولات مرتبط با این بخش که شامل ورق گرم، ورق سرد و ورق پوشش دار است تغییری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نداشته است اما در حوزه صادرات با رشد ۱۱۴ درصدی همراه شده که بیشترین تغییر هم برای ورق گرم با افزایش ۱۶۲ درصدی صادرات بوده است؛ همچنین صادرات ورق سرد با رشد منفی ۸۱ درصدی در ۵ ماهه اول امسال مواجه شده است.

در مجموع می توان گفت که کل محصولات فولادی در زمینه واردات رشد ۱ درصدی و در حوزه صادرات رشد ۸۸ درصدی را به ثبت رسانده اند.