رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

مزایده صادراتی ماهانه قراضه سنگین کلاس 2 در ژاپن برای ماه اکتبر برگزار شده و متوسط قیمت برنده مزایده 61 دلار هر تن نسبت به ماه قبل رشد داشته و بازارهای منطقه را متعجب ساخت. در حالی که بازارهای خریدار از جمله کره جنوبی این افزایش قیمت را غیر منطقی می دانند فروشنده های ژاپنی معتقدند با توجه به روند بازار داخلی ژاپن این رشد قیمت دور از انتظار نبوده است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، قیمت قراضه در بازار داخلی ژاپن یک ماه گذشته تا 53 دلار رشد داشته به 475 دلار هر تن رسیده است. قیمت قراضه سنگین کلاس 2 صادراتی ژاپن نیز هفته اول اکتبر نسبت به ماه سپتامبر تا 55 دلار رشد داشته است.